Uzyskanie zezwolenia na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny

miejsce załatwienia sprawyZarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 412
Tel. 58-76-12-045
fax 58 662 28 41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
w godzinach:  7:30-15:30 sekretariat 7:30-16:00


Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
wymagane dokumenty- wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
- szczegółowy regulamin imprezy;
- wykaz osób odpowiedzialnych za prowadzony przebieg i zabezpieczenie imprezy;
- program imprezy ze szczegółowym opisem trasy;
- plan zabezpieczenia trasy i organizacji ruchu na czas trwania imprezy;
- zobowiązanie organizatora do przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego, urządzeń drogowych do bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów napraw. 
sposób załatwienia sprawywydanie decyzji 
opłatyOpłata skarbowa 48zł za wydanie decyzji administracyjnej:
- zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t.)
- sposób zapłaty: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Dochodów: PKO BP SA 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub w kasie (na I piętrze) przy ul. Białostockiej 3 w godz. 8.00 – 15.00
czas załatwienia sprawy30 dni
inne informacje
konieczne nawiązanie kontaktu roboczego z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni ul. Portowa 15 
tryb odwoławczyodwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem ZDiZ w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
podstawa prawnaustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.) oddział 5 Wykorzystanie dróg w sposób szczególny  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Ewa _Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 26.02.2010
Data udostępnienia informacji: 21.09.2007
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2015 13:44 Aktualizacja treści Dariusz Witt
04.08.2010 08:20 Aktualizacja treści Magda _Przybysz
02.08.2010 13:42 Aktualizacja treści Dorota Nelke
14.05.2010 12:36 Aktualizacja treści Magda _Przybysz