Utrzymanie zieleni miejskiej

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Samodzielny Referat Zieleni i Estetyzacji - 414

W dniach:
poniedziałek - piątek w godzinach 7:30-15:00
sekretariat 7:30-16:00

Numer telefonu:
58 761-20-81
58 761-20-82
58 761-20-84
58 761-20-75

Fax: 58 761 20 03
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - Brak. W przypadku zgłoszenia pisemnego - opis sytuacyjny (ew. szkic lub mapka z lokalizacją)
Sposób załatwienia sprawy: - zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
Opłaty: - brak
Czas załatwienia sprawy: - bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
Tryb odwoławczy: - brak
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zmianami)
Inne informacje: - Zgłoszenia mieszkańców dotyczące utrzymania zieleni miejskiej, w szczególności zieleni przyulicznej, parków, skwerów zieleńców.
W sprawach pilnych, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, wymagających natychmiastowej interwencji poza ww. godzinami pracy ZDiZ zgłoszenia należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny całodobowy 986)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Wyszyńska
Data wytworzenia informacji: 16.06.2010
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2020 10:25 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
31.05.2017 11:25 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 09:45 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2017 12:31 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2017 09:22 Aktualizacja treści Dariusz Witt