Utrzymanie poidełek oraz studni publicznych na terenie miasta

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Samodzielny Referat Zieleni i Małej Architektury

W dniach:
poniedziałek - piątek
w godzinach 7:30-16:00

Numer telefonu:
58 761-20-00

Fax: -
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - opis sytuacyjny
Sposób załatwienia sprawy: - zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
Opłaty: - brak
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie KPA).
Tryb odwoławczy: - brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zmianami)
Inne informacje: Zgłoszenia mieszkańców dotyczące nieprawidłowości w utrzymaniu poidełek i studni publicznych oraz ewentualnych dewastacji tych obiektów.
W sprawach pilnych, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, wymagających natychmiastowej interwencji poza ww. godzinami pracy ZDiZ zgłoszenia należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny całodobowy 986)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 29.05.2017
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.03.2023 19:24 Aktualizacja treści Beata Pukło
05.05.2022 12:23 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
13.10.2020 10:19 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
10.10.2018 07:32 Aktualizacja treści Dariusz Witt
31.05.2017 11:13 Korekta Michał Kowalski
29.05.2017 12:27 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2017 10:18 Aktualizacja treści Dariusz Witt