Utrzymanie istniejącego oznakowania drogowego

miejsce załatwienia sprawyZarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 410
Tel. 58-76-12-046
fax 58 662 28 41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
w godzinach:  7:30-15:30 sekretariat 7:30-16:00


Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
wymagane dokumenty- opis sytuacji 
sposób załatwienia sprawy- przygotowanie i realizacja zlecenia w zakresie bieżącego utrzymania elementów oznakowania organizacji ruchu, poprzedzona zwrotną informacją o podjętych działaniach i czynnościach 
opłaty- brak
czas załatwienia sprawy- do 30 dni (zgodnie z wymogami Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
inne informacje- ZDiZ prowadzi kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości jednostka dokonuje wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych 
tryb odwoławczy- brak 
podstawa prawnaUstawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 20 czerwca 2005 r. . z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.Nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003 r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 października 2002 r. z późn. zm.)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Magda _Przybysz
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 26.02.2010
Data udostępnienia informacji: 26.02.2010
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.07.2012 07:24 Aktualizacja treści Dariusz Witt
23.07.2012 07:23 Aktualizacja treści Dariusz Witt
27.06.2012 13:20 Aktualizacja treści Dariusz Witt
19.07.2011 07:54 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
31.01.2011 10:20 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
31.01.2011 10:12 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
31.01.2011 10:10 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska