Utrzymanie fontann miejskich na Skwerze Kościuszki i Placu Kaszubskim

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Referat Odwodnienia Dróg - 416

W dniach:
poniedziałek - piątek w godzinach 7:30-15:00
sekretariat 7:30-16:00

Numer telefonu:
58 761-20-27

Fax: 58 662-28-41
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - opis sytuacyjny
Sposób załatwienia sprawy: - zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
Opłaty: - brak
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie KPA).
Tryb odwoławczy: - brak
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami)
Inne informacje: Zgłoszenia mieszkańców dotyczące nieprawidłowości w utrzymaniu fontann, ich ewentualnych uszkodzeń i dewastacji.
W sprawach pilnych, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, wymagających natychmiastowej interwencji poza ww. godzinami pracy ZDiZ zgłoszenia należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny całodobowy 986)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 16.06.2010
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2017 11:15 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 09:49 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2017 12:28 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2017 09:45 Aktualizacja treści Dariusz Witt