Utrzymanie drzewostanu miejskiego na terenach gminnych

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Samodzielny Referat Zieleni i Małej Architektury

W dniach:
poniedziałek - piątek
w godzinach 7:30-16:00

Numer telefonu:
58 761-20-00

Fax: -
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Brak. W przypadku zgłoszenia pisemnego - opis sytuacyjny (ew. szkic lub mapka z lokalizacją)
Sposób załatwienia sprawy: - zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
Opłaty: - brak
Czas załatwienia sprawy: - bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
Tryb odwoławczy: - brak
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zmianami)
Inne informacje: Zgłoszenia mieszkańców dotyczące konieczności przycięcia drzew rosnących na terenach gminnych (nie dotyczy lasów) w zakresie usunięcia kolizji z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi albo usunięcia drzew i wiatrołomów.
W sprawach pilnych, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, wymagających natychmiastowej interwencji poza ww. godzinami pracy ZDiZ zgłoszenia należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny całodobowy 986)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 16.06.2010
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2023 15:02 Dodanie informacji Beata Pukło
05.05.2022 12:36 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
05.05.2022 12:28 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
13.10.2020 10:09 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
13.10.2020 10:08 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
09.06.2017 09:42 Aktualizacja treści Dariusz Witt
31.05.2017 11:29 Korekta Michał Kowalski
29.05.2017 12:33 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2017 10:27 Aktualizacja treści Dariusz Witt