Utrzymanie dróg (jezdni, chodników, schodów) - remonty

miejsce załatwienia sprawyZarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
Dział Dróg - Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich Pokój: 314,315, III piętro
Tel. 58-76-12-000 wew. 21
        58-76-12-021
        58-76-12-026
        58-76-12-023
fax 58 662-28-41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
w godzinach:  7:30-15:30, sekretariat 7:30-16:00


Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
wymagane dokumenty- zgłoszenie w formie pisemnej lub ustnej zawierające opis sytuacji, 
sposób załatwienia sprawy- przegląd i ocena stanu technicznego drogi,
- w zależności od wyników oceny przygotowanie zlecenia naprawy, remontu lub inne działania,
- zwrotna informacja o podjętych decyzjach i działaniach, 
opłaty- brak
czas załatwienia sprawy- bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
tryb odwoławczy- brak 
podstawa prawnaart 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. nr 19 z 2007, poz. 115, ze zmianami) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 05.06.2013
Data udostępnienia informacji: 05.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2015 12:50 Aktualizacja treści Dariusz Witt
05.06.2013 18:09 Aktualizacja treści Dariusz Witt
05.06.2013 18:09 Aktualizacja treści Dariusz Witt
05.06.2013 18:05 Dodanie informacji Dariusz Witt