Usuwanie padłych zwierząt z terenów gminnych

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Referat Planowania i Standaryzacji LIZUD ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia (siedziba w Domu Rzemiosła)

W dniach:
poniedziałek - piątek w godzinach 7:30-15:00
sekretariat 7:30-16:00

Numer telefonu:
58 761-20-00

Fax: 58 761 20 01
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - Brak. W przypadku zgłoszenia pisemnego - opis sytuacyjny (ew. szkic lub mapka z lokalizacją)
Sposób załatwienia sprawy: - Przyjęcie zgłoszenia, zlecenie wykonania prac.
Opłaty: - brak
Czas załatwienia sprawy: - niezwłocznie
Tryb odwoławczy: - brak
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zmianami)
Inne informacje: - zgłoszenia mieszkańców dotyczące lokalizacji padłej zwierzyny w pasie drogowym i na terenach gminnych 
- zgłoszenia mieszkańców poza godzinami urzędowania ZDiZ , należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny 986)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Adam Jereczek
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 16.08.2010
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2023 10:48 Dodanie informacji Beata Pukło
02.02.2021 12:07 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
13.10.2020 10:24 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
31.05.2017 11:26 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 09:46 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2017 12:32 Aktualizacja treści Dariusz Witt