Oznakowanie nazw ulic, placów i skwerów, System Identyfikacji Miejskiej

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Samodzielny Referat Zieleni i Małej Architektury

W dniach:
poniedziałek - piątek
w godzinach 7:30-16:00

Numer telefonu:
58 761-20-00

Fax: -
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Opis sytuacyjny (w przypadku zgłoszenia pisemnego)
Sposób załatwienia sprawy: Zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
Opłaty: - brak
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami)
Inne informacje: Zgłoszenia mieszkańców dotyczące oznakowania miasta tablicami z nazwami ulic, placów i skwerów oraz innymi elementami Systemu Identyfikacji Miejskiej (tablice kierunkowe dla pieszych wskazujące najważniejsze obiekty w Śródmieściu, tablice tematyczne z mapą i informacjami o ważniejszych obiektach, tablice naścienne i wolnostojące z informacjami o wskazanych obiektach), w tym zgłoszenia dewastacji, potrzeb związanych z oznakowaniem oraz innych uwag w ww. zakresie.
W sprawach pilnych, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, wymagających natychmiastowej interwencji poza ww. godzinami pracy ZDiZ zgłoszenia należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny całodobowy 986)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2023 10:38 Aktualizacja treści Beata Pukło
25.02.2023 22:28 Dodanie informacji Beata Pukło
05.05.2022 12:37 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
18.02.2021 13:57 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
13.10.2020 10:06 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
21.10.2019 16:15 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
10.10.2018 07:27 Aktualizacja treści Dariusz Witt
31.05.2017 10:58 Korekta Michał Kowalski