Oczyszczanie miasta

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Referat Planowania i Standaryzacji LIZUD - siedziba: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia (Dom Rzemiosła)

W dniach:
poniedziałek - piątek w godzinach 7:30-15:00
sekretariat 7:30-16:00
Tel.725 269 686 (czynny w godz. 7:00-15:00)
     782 342 140 (czynny po godz. 15:00 oraz w weekendy)

Numer telefonu:
58 761-20-01

Fax: nie dotyczy
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Brak. W przypadku zgłoszenia pisemnego - opis sytuacyjny (ew. szkic lub mapka z lokalizacją)
Sposób załatwienia sprawy: - zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
Opłaty: - brak
Czas załatwienia sprawy: - bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
Tryb odwoławczy: - zgłoszenia mieszkańców dotyczące utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych (jezdni, chodników, dróg rowerowych, schodów i kładek, tuneli itd), skwerów oraz innych terenów gminnych, w tym eksploatacja koszy ulicznych (nie dotyczy zgłoszeń w zakresie utrzymania zimowego)
- zgłoszenia mieszkańców w sprawach pilnych, wymagających niezwłocznej interwencji, poza godzinami urzędowania ZDiZ , należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny 986)
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zmianami).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 26.02.2010
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2023 10:40 Aktualizacja treści Beata Pukło
17.11.2021 16:28 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
17.11.2021 16:26 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
01.02.2021 07:44 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
13.10.2020 10:24 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
31.05.2017 11:31 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 09:51 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2017 12:34 Aktualizacja treści Dariusz Witt
29.05.2017 10:28 Aktualizacja treści Dariusz Witt