Zgromadzenia - przyjęcie zawiadomienia w trybie uproszczonym

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Referat Zarządzania Kryzysowego
Adres: ul. Władysława IV 10/12/14, 81-353 Gdynia
Numer pokoju: zawiadomienia przyjmowane są wyłącznie telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W dniach:
w godzinach: 
 1. adres elektroniczny do zgłoszenia zgromadzenia w trybie uproszczonym: dyzurnywzkiol@gdynia.pl,
 2. numer telefonu do zgłoszenia zgromadzenia w trybie uproszczonym:
  • 58 660 22 16 /w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30/,
  • 58 660 22 03 i 58 660 22 04 /w pozostałe dni i godziny/.


Numer telefonu:
58 660-22-16
58 660-22-03
58 660-22-04

Fax: 58 622-85-10
E-mail: dyzurnywzkiol@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Informacja przekazana na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie musi zawierać następujące dane:
 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
Sposób załatwienia sprawy: Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Gdyni:
 1. udostępnia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać zorganizowane na terenie gminy.
 2. powiadamia właściwe służby i instytucje o planowanym zgromadzeniu.
Opłaty: Opłaty nie obowiązują.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie.
Tryb odwoławczy: Brak trybu odwoławczego od sposobu przyjęcia informacji o zgromadzeniu.
Zawiadamiającemu o zgromadzeniu przysługuje prawo wniesienia skargi na zasadzie art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 t.j./
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach /Dz.U.2015.1485/.
W tym:
Rozdział 3, art. 22 – Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.
Inne informacje:

Zgłoszeniu w trybie uproszczonym podlegają zgromadzenia, w przypadku których organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji.
Organizator zgromadzenia organizowanego w trybie uproszczonym zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdyni nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Wyżej opisane zgromadzenie może być zgłoszone także w trybie zwykłym.
Zgromadzenia organizowane w trybie zwykłym należy zgłaszać:
http://www.gdynia.pl/bip/sprawy/do/zalatwienia/info/4334_38930.html

Druk zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu nie jest przewidziany przez ustawę Prawo o zgromadzeniach.
Załączony formularz może stanowić ułatwienie dla zgłaszającego.

Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 23.11.2015
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2023 07:22 Aktualizacja treści Beata Pukło
29.05.2017 14:21 Korekta Michał Kowalski