Wydanie decyzji zatwierdzającej regulamin strzelnicy

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Referat Obrony Cywilnej
Adres: ul. Władysława IV 10/12/14, 81-353 Gdynia
Numer pokoju: wejscie od ul. Wójta Radtkego, pokój nr 1

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 07:30 - 15:30

Numer telefonu:
58 660-22-41

Fax: 58 62 85 10
E-mail: wzkiol@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek zainteresowanego (można skorzystać z załączonego poniżej wzoru wniosku), który powinien zawierać:
  • lokalizację strzelnicy,
  • dane dotyczące właściciela lub zarządcy obiektu, w którym zlokalizowana jest strzelnica.
 2. Dokument stwierdzający uprawnienie do dysponowania gruntem lub budowlą na cele rekreacyjne i sportowe.
 3. Regulamin strzelnicy w 2 egzemplarzach.
 4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
Sposób załatwienia sprawy: Przedłożone dokumenty stanowią wystarczającą podstawę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.
Opłaty: Przed wydaniem decyzji wnioskujący obowiązany jest wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
 1. przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu):
  PKO Bank Polski S.A.  73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
 2. w kasie Urzędu Miasta Gdynia,  ul. Piłsudskiego 52/54
Czas załatwienia sprawy: 14 dni
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 KPA (Dz.U.2022.2000 t.j. z dnia 2022.09.27).
Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji (Dz.U.2022.2516 t.j. z dnia 2022.12.07).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy (Dz.U. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2023 06:26 Aktualizacja treści Beata Pukło
12.01.2023 14:27 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
12.01.2023 14:18 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
09.09.2020 15:24 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
09.09.2020 15:23 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
09.09.2020 14:19 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
09.09.2020 14:02 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
09.09.2020 14:00 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
09.09.2020 13:28 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
24.01.2018 11:33 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
25.08.2017 13:37 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
31.05.2017 10:53 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
30.05.2017 13:33 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
30.05.2017 13:20 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
30.05.2017 13:12 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
29.05.2017 14:16 Korekta Michał Kowalski