Zasiłek pielęgnacyjny

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
poniedziałek - piątek

Uprzejmie informujemy, że od czerwca 2020 r. została przywrócona możliwość osobistego załatwienia sprawy w Wydziale Spraw Społecznych.
Aby umówić termin, należy przesłać swoje dane : imię/nazwisko i nr telefonu oraz temat spotkania, w tytule maila proszę wpisać "Wizyta"; na adres mailowy: rds@gdynia.pl i oczekiwać na kontakt pracownika.
Umawianie interesantów odbywa się tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Podczas osobistej wizyty wymagane jest stosowanie maseczki ochronnej, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego przed wejściem. W pomieszczeniu może znajdować się tylko tyle osób, ilu jest obsługujących pracowników, w związku z tym prosimy przychodzić pojedynczo.

Informacja telefoniczna Wydziału Spraw Społecznych:
 58 668 85 81,  58 668 85 85, 58 668 85 99, 58 668 85 62, 58 668 85 68,


Numer telefonu:
58 668-85-81

Fax: 58 668-85-95
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: okazanie dowodu osobistego
Sposób załatwienia sprawy: - na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto od 10 do 15 dnia każdego miesiąca.
Opłaty:
Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466);
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497);
Inne informacje: Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
• niepełnosprawnemu dziecku
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
• osobie, która ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie, nie jest zależny od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny.
Jeśli osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury bądź renty, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Leszczyńska
Data wytworzenia informacji: 01.05.2004
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2021 09:08 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.09.2021 14:15 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
30.08.2021 11:15 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.08.2021 13:31 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.08.2021 13:22 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
12.08.2021 11:29 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
10.08.2021 09:39 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.08.2021 13:19 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.08.2021 13:15 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.07.2021 16:26 Korekta Piotr Wójciak
05.07.2021 10:54 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.07.2021 08:29 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.06.2021 12:14 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.06.2021 08:59 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.05.2021 12:22 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
14.04.2021 12:40 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
29.03.2021 13:48 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.03.2021 09:36 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.03.2021 09:34 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.03.2021 15:33 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.09.2020 12:14 Korekta Piotr Wójciak
29.07.2020 15:15 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
02.07.2020 09:51 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
02.06.2020 10:01 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
20.04.2020 22:38 Korekta Piotr Wójciak
26.02.2020 13:38 Korekta Piotr Wójciak
12.12.2019 15:32 Korekta Piotr Wójciak
03.07.2019 15:42 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
11.04.2019 13:50 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
15.03.2019 10:51 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.11.2018 15:51 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.06.2018 12:12 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
31.10.2017 18:43 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:31 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.08.2017 11:32 Korekta Piotr Wójciak
01.08.2017 11:15 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
30.06.2017 15:11 Zmiana załącznika Piotr Wójciak