Zasiłek pielęgnacyjny

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach:

poniedziałek - piątek

Wnioski elektroniczne należy składać za pośrednictwem portalu Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/). Wnioski papierowe można pozostawiać we wrzutni na dokumenty przy wejściu do Urzędu, przesyłać pocztą lub składać osobiście przy stanowisku Wydziału Spraw Społecznych (Pon - Pt, godz. 9:00 - 15.00, wejście przez Informację Turystyczną).

Wypłaty świadczeń są realizowane w dniach od 10-go do 15-go każdego miesiąca. Jeśli 10-ty przypada w niedzielę lub święto, wypłata nastąpi w najbliższy dzień roboczy.

Informacja telefoniczna Wydziału Spraw Społecznych:
58-668-85-80, 58 668-85-62, 58 668-85-68, 58 668-85-81, 58 668-85-85, 58 668-89-80, 58 668-85-69, 58 668-85-73, 58 668-85-99,    Numer telefonu:
58 668-85-80

Fax: 58 668-85-95
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek
Sposób załatwienia sprawy: - na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto od 10 do 15 dnia każdego miesiąca.
Opłaty:
Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466);
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481);
Inne informacje: Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
• niepełnosprawnemu dziecku
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
• osobie, która ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie, nie jest zależny od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny.
Jeśli osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury bądź renty, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Reszka
Data wytworzenia informacji: 01.05.2004
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2023 08:05 Aktualizacja treści Dariusz Reszka
06.07.2023 10:29 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
26.06.2023 08:14 kolejność nr tel Dariusz Reszka
22.06.2023 09:11 kolejność nr tel Dariusz Reszka
05.06.2023 09:15 kolejność nr tel Dariusz Reszka
22.05.2023 09:41 kolejność nr tel Dariusz Reszka
24.04.2023 08:18 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
18.04.2023 10:01 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
11.04.2023 08:01 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.04.2023 10:52 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
27.03.2023 10:56 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
20.03.2023 08:21 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
14.03.2023 08:10 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
07.03.2023 11:14 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
20.02.2023 10:40 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.02.2023 15:58 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
13.12.2022 10:34 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
14.11.2022 08:20 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
25.10.2022 10:50 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
17.10.2022 13:10 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
10.10.2022 07:46 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
26.09.2022 08:05 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
19.09.2022 15:21 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
12.09.2022 08:43 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
19.08.2022 13:40 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.08.2022 08:07 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.08.2022 11:10 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
19.07.2022 08:20 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.07.2022 08:50 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
28.06.2022 08:45 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.06.2022 15:04 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.06.2022 15:36 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
01.06.2022 10:13 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
23.05.2022 09:28 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.05.2022 08:55 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
25.04.2022 11:36 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
11.04.2022 11:17 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.04.2022 09:32 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
28.03.2022 09:11 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.03.2022 15:03 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
15.03.2022 12:33 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
08.03.2022 08:45 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
07.03.2022 15:10 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
21.02.2022 09:34 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
15.02.2022 12:50 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
07.02.2022 14:52 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
25.01.2022 16:43 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
25.01.2022 16:42 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
18.01.2022 10:03 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.01.2022 08:14 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
28.12.2021 13:34 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
27.12.2021 14:49 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
13.12.2021 10:23 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.12.2021 08:19 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.12.2021 08:19 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
29.11.2021 12:45 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.11.2021 08:32 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
15.11.2021 10:33 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
08.11.2021 12:27 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.11.2021 13:47 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
26.10.2021 10:30 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
18.10.2021 08:56 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
12.10.2021 10:55 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
11.10.2021 14:02 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
07.10.2021 07:24 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.09.2021 07:08 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
13.09.2021 09:08 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.09.2021 14:15 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
30.08.2021 11:15 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.08.2021 13:31 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.08.2021 13:22 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
12.08.2021 11:29 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
10.08.2021 09:39 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.08.2021 13:19 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.08.2021 13:15 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.07.2021 16:26 Korekta Piotr Wójciak
05.07.2021 10:54 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.07.2021 08:29 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.06.2021 12:14 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.06.2021 08:59 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.05.2021 12:22 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
14.04.2021 12:40 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
29.03.2021 13:48 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.03.2021 09:36 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.03.2021 09:34 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.03.2021 15:33 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.09.2020 12:14 Korekta Piotr Wójciak
29.07.2020 15:15 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
02.07.2020 09:51 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
02.06.2020 10:01 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
20.04.2020 22:38 Korekta Piotr Wójciak
26.02.2020 13:38 Korekta Piotr Wójciak
12.12.2019 15:32 Korekta Piotr Wójciak
03.07.2019 15:42 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
11.04.2019 13:50 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
15.03.2019 10:51 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.11.2018 15:51 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.06.2018 12:12 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
31.10.2017 18:43 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:31 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.08.2017 11:32 Korekta Piotr Wójciak
01.08.2017 11:15 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
30.06.2017 15:11 Zmiana załącznika Piotr Wójciak