Najem socjalny lokali osobom, którym sąd prawomocnym wyrokiem nakazał opróżnienie lokalu i orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Mieszkaniowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Uprzejmie informujemy, że od czerwca 2020 r. została przywrócona możliwość osobistego załatwienia sprawy w Wydziale Spraw Społecznych. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w dostępności do budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24, wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod widocznymi numerami telefonów.

Umawianie interesantów odbywa się tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Numer telefonu:
58 668-85-60

Fax: 58 66-88-595
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - Podanie o wynajęcie lokalu socjalnego złożone przez jedną ze stron (wierzyciel lub zobowiązany)
- Załącznik do podania: kserokopia prawomocnego wyroku sądowego przyznającego uprawnienie do lokalu socjalnego
Sposób załatwienia sprawy: - Podanie wraz z wyrokiem należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta: przy Al. Piłsudskiego 52/54 (na parterze) codziennie w godz. 7:00-17:00 lub przy ul. 10 lutego 24 (na parterze) codziennie w godz. 8:00-16:00
- Podania wraz z wyrokiem są rejestrowane w Wydziale Spraw Społecznych kolejno, według daty wpływu, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
- Przedstawienie Oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu - następuje zgodnie z prowadzonym rejestrem  - w miarę uzyskiwania wolnych lokali.
- Oferta zostaje przesłana drogą pocztową listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
- Nie ma możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną.
Opłaty:
Brak
Czas załatwienia sprawy: - Nie ma możliwości określenia dokładnego terminu ostatecznego załatwienia sprawy, bowiem jest on uzależniony od ilości lokali, które Gmina uzyskuje w drodze naturalnego ruchu ludności
Tryb odwoławczy: - W sprawach obowiązku wynajęcia lokalu socjalnego, do którego uprawnienie wynika z wyroku sądowego nie przysługuje tryb odwoławczy
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2022 poz. 172);
Inne informacje: - W przypadku braku zgody po stronie zobowiązanych na dobrowolne objęcie lokalu wskazanego w ofercie złożonej przez Gminę Gdynia - wierzyciel po uzyskaniu klauzuli wykonalności może domagać się egzekucji wyroku w odpowiednim postępowaniu komorniczym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Wasilewska
Data wytworzenia informacji: 21.10.2005
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2023 10:56 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
08.05.2023 10:50 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
08.05.2023 10:50 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
08.05.2023 10:48 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
01.02.2023 15:47 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
03.06.2020 13:05 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
28.10.2019 10:55 Korekta Piotr Wójciak
28.10.2019 10:52 Korekta Piotr Wójciak
26.10.2019 07:37 Korekta Piotr Wójciak
26.10.2019 07:20 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
20.03.2019 11:47 Korekta Piotr Wójciak
12.03.2018 14:28 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:32 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski