Refundacja VAT za ogrzewanie gazem

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Sala Przyjęć Interesantów w Informacji Turystycznej lub wrzutnia na dokumenty.

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W dniach:
Poniedziałek - Piątek
09:00 - 15:00

Numer telefonu:
58 668-85-58
58 668-85-75

Fax: Fax: 58 668 85 95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek,
- imienna faktura VAT za gaz za okres, na który składany jest wniosek
- dowód opłacenia tej faktury
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wypełnionego wniosku.
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: Wniosek składa się w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT za gaz, nie później niż do 30 czerwca 2024 r.
Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.
Informacja o przyznaniu refundacji może być przesłana na adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty elektronicznej. Można podać adres email członka gospodarstwa domowego, członka rodziny lub opiekuna.
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
Inne informacje:
Warunki uzyskania refundacji VAT:

- gospodarstwo domowe, w którym zamieszkują jego członkowie jest ogrzewane gazem;
- wnioskodawca jest odbiorcą faktur VAT za gaz (oznacza to, że umowa na dostarczenie gazu jest podpisana z osobą wnioskującą o refundację VAT za gaz),
- źródło ogrzewania na gaz jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
- uzyskanie refundacji VAT jest uzależnione od spełniania kryterium dochodowego - 1500 zł na członka gospodarstwa domowego wieloosobowego lub 2100 zł dla osoby samotnej.

Należy:

- podać rok, którego dotyczy dochód (przy wnioskach składanych od 1 stycznia do 31 lipca będzie to 2021 r., a po tej dacie - 2022 r.),
- wskazanić organ, do którego za dany rok były odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zaznaczyć, czy wnioskodawca i członkowie gospodarstwa domowego osiągali w danym roku dochody nieopodatkowane lub z gospodarstwa rolnego.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Joanna Borodzicz
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Borodzicz
Data wytworzenia informacji: 19.01.2023
Data udostępnienia informacji: 19.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2024 12:19 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
01.02.2023 15:32 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
01.02.2023 13:42 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
01.02.2023 11:32 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
23.01.2023 14:38 Aktualizacja treści Beata Pukło
20.01.2023 08:17 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
20.01.2023 08:16 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
20.01.2023 08:15 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
20.01.2023 08:14 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
20.01.2023 08:08 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
20.01.2023 08:07 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
20.01.2023 08:06 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
20.01.2023 08:06 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
20.01.2023 08:03 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
20.01.2023 08:02 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
19.01.2023 12:04 Dodanie informacji Joanna Borodzicz