Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy /ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: -

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 10:00 - 14:00
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-85-58
58 668-85-75

Fax: 58 668 85 95
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: -
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wypełnionego wniosku
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz.U.2022 poz 583) art. 31
Inne informacje:

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:


1. Imię (imiona) i nazwisko.
2. Data urodzenia.
3. Obywatelstwo.
4. Płeć.
5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.
6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Adres pobytu.
8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
9. Numer PESEL.
10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

Обсяг інформації, зібраної при прийомі заявок на виплату пільг:

1. Ім'я (імена) та прізвище.
2. Дата народження.
3. Громадянство.
4. Стать.
5. Тип документа, на якому базується межа.
6. Серія та номер документа, що становить підставу для перетину кордону, відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща.
7. Адреса проживання.
8. Контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти.
9. Номер ПЕСЕЛЯ.
10. Номер платіжного рахунка, на який буде виплачуватися допомога (якщо особа має такий номер).

Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Paulina Leszczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Leszczyńska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2022
Data udostępnienia informacji: 16.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2022 07:57 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
14.04.2022 15:47 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.03.2022 12:00 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
21.03.2022 14:16 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
17.03.2022 10:26 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
17.03.2022 09:48 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
16.03.2022 14:31 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.03.2022 14:16 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.03.2022 14:13 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.03.2022 14:12 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.03.2022 14:11 Dodanie informacji Paulina Leszczyńska