Dodatek energetyczny

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Dodatków i Dopłat do Czynszów
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Sala Przyjęć Interesantów w Informacji Turystycznej

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

ZGODNIE Z ART. 15 USTAWY O DODATKU OSŁONOWYM Z DNIA 17.12.2021 R.
WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO ZŁOŻONE OD 04.01.2022 DO 31.12.2023
POZOSTANĄ BEZ ROZPOZNANIA


Uprzejmie informujemy, że ze względu na pandemię, kontakt z klientami Urzędu jest ograniczony i odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu, po uprzednim zarezerwowaniu wizyty, tylko w uzasadnionych sytuacjach.


Numer telefonu:
58 668-85-86
58 668-85-57
58 668-85-92

Fax: 58 668-85-95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
- kserokopia umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego wraz z kopią umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorcą energetycznym (w kopercie oznaczonej Dodatek Energetyczny) można:
- wrzucić do „wrzutni na dokumenty" w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (Wrzutnia na dokumenty jest czynna od poniedziałku do piątku całą dobę)
lub
- przesłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych,  ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
 
Datą przyjęcia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Gdyni.
 
Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do dodatku i wydaje decyzję.
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
- miesiąc;
- 2 miesiące gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego.
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z  2019 r., poz. 755 t. j.)
2. Obwieszczenie Ministra Klimatu z 11 kwietnia 2022 r. w sprawie  wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 01 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.
Inne informacje: Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, która:
- jest uprawniona do dodatku mieszkaniowego;
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym;
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Kwota dodatku energetycznego obowiązująca w okresie od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wynosi:
- 13,38 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego;
- 18,58 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób;
- 22,30 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z 5 i więcej osób.

Wypłata dodatku energetycznego w zależności od wyboru dokonanego we wniosku, będzie realizowana w następujący sposób:
- przelew na rachunek bankowy wnioskodawcy (należy przedłożyć dokument potwierdzający nr rachunku bankowego)
- przelew na indywidualny rachunek bankowy u przedsiębiorcy energetycznego (należy przedłożyć fakturę z przedsiębiorstwa energetycznego).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Lademan
Data wytworzenia informacji: 01.01.2014
Data udostępnienia informacji: 11.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2023 09:20 Aktualizacja treści Monika Lademan
26.10.2022 10:38 Aktualizacja treści Monika Lademan
04.05.2022 09:52 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
10.02.2022 09:20 Zmiana załącznika Monika Lademan
12.01.2022 09:35 Aktualizacja treści Beata Pukło
04.01.2022 13:22 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
04.01.2022 13:21 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
04.01.2022 13:13 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
06.05.2021 08:43 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.11.2020 13:37 Korekta Piotr Wójciak
05.11.2020 12:18 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
03.06.2020 12:45 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
20.04.2020 22:24 Korekta Piotr Wójciak
20.04.2020 22:20 Korekta Piotr Wójciak
26.03.2020 12:38 dodanie komunikatu Piotr Wójciak
18.10.2019 10:14 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
04.07.2019 09:01 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
03.07.2019 13:40 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
04.04.2019 14:38 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
25.03.2019 11:23 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
21.03.2019 08:58 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
01.09.2017 11:41 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
30.06.2017 15:13 Korekta Piotr Wójciak