Dodatek elektryczny

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Sala Przyjęć Interesantów w Informacji Turystycznej

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach:
Poniedziałek - Piątek

Numer telefonu:
58 668-85-58
58 668-85-75

Fax: 58 668 85 95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Jeśli gospodarstwo domowe zużyło więcej niż 5 MWh w roku 2021 r. należy załączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii.
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wypełnionego wniosku.
Opłaty: Brak.
Czas załatwienia sprawy: Wniosek składa się od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.
Wnioski złożone po 1 lutego 2023r. pozostawia sie bez rozpatrzenia.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji.
Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego może być przesłana na adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty elektronicznej. Można podać adres email członka gospodarstwa domowego, członka rodziny lub opiekuna.
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku
Inne informacje: O świadczenie można się ubiegać, jeśli główne źródło ogrzewania w danym gospodarstwie domowym jest zasilane prądem oraz to źródło zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Dodatek elektryczny nie przysługuje natomiast:
-        jeśli w danym gospodarstwie domowym korzysta się z energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznej,
-        gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła, takich jak: gaz LPG, drewno kawałkowe, olej opałowy czy pelet lub inny rodzaj biomasy.
 
Wysokość świadczenia to 1000 zł. Jednak w przypadku gdy w 2021 roku zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym (w tym samym miejscu zamieszkania) przekroczyło 5 MWh dodatek wyniesie 1500 zł.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Paulina Leszczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Leszczyńska
Data wytworzenia informacji: 29.11.2022
Data udostępnienia informacji: 29.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2023 08:10 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
12.01.2023 11:08 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
20.12.2022 13:35 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
20.12.2022 13:35 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
29.11.2022 14:34 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
29.11.2022 14:15 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska