Zrzeczenie się uprawnień do wykonywania transportu drogowego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piatku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: •wniosek – formularz dostępny poniżej lub na stronie internetowej Urzędu www.gdynia.pl rn•oryginał uprawnienia wraz z wypisami.rnrndowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /rn
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję stwierdzającą wygaszenie uprawnienia.
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: do 14 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym rnj.t Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn.zm.;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r
- Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2017r poz. 1257 z późn.zm.;rn

Inne informacje: -
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Jan Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.08.2017
Data udostępnienia informacji: 24.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.09.2017 15:31 Aktualizacja treści Jan Kowalski
11.09.2017 15:30 Aktualizacja treści Jan Kowalski
25.08.2017 14:16 Korekta Michał Kowalski