Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedzialku do piatku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek - formularz dostępny w pok.220l ub do pobrania poniżej

wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających do ruchu (oryginały do wglądu), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest jego właścicielem - dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdem
dowód uiszczenia opłaty
upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ wydaje zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wnioskowaną liczbą wypisów. Zaświadczenie po zmianie odbiera się osobiście w pok. 220 po dokonaniu zwroty posiadanego zaświadczenia.
Opłaty: opłata administracyjna:
za zmianę zaświadczenia polegającej na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.
za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 100 zł
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem "zmiana zaświadczenia na potrzeby własne"
Czas załatwienia sprawy: 14 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2022 r. poz. 180 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2020r poz. 256 z późn.zm.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 24.08.2017
Data udostępnienia informacji: 24.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2022 09:41 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
24.06.2022 09:34 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
30.07.2020 11:59 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
21.06.2019 09:16 Korekta Grzegorz Siewert
03.11.2017 10:44 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
25.08.2017 14:27 Korekta Michał Kowalski