Zmiana licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie gminy miasta Gdyni

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej
Stosownie do zaistniałych zmian wymagających udokumentowania:
• kserokopię orzeczenia lekarskiego - oryginał do wglądu
• kserokopię orzeczenia psychologicznego – oryginał do wglądu
• kserokopię legalizacji ponownej taksometru - oryginał do wglądu (jeżeli jest)
• kserokopia dowodu rejestracyjnego z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej (oryginał do wglądu)
• dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku jeśli przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu
• wykaz pojazdów
• dowód uiszczenia opłaty
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o zmianie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób.
licencję można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty:

opłata administracyjna:
•za zmianę treści licencji:
od 2 do 15 lat - 20 zł,
powyżej 15 do 30 lat - 25 zł,
powyżej 30 do 50 lat - 30 zł.

•11% za wydanie wypisu z licencji dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu,
22,00 zł. zgłoszenie pojazdu+wydanie wypisu/wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu - licencja udzielona od 2 do 15 lat
27,50 zł. zgłoszenie pojazdu+wydanie wypisu/wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu - licencja udzielona powyżej 15 do 30 lat
33,00 zł. zgłoszenie pojazdu+wydanie wypisu/wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu - licencja udzielona powyżej 30 do 50 lat

•5% za wymianę wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji

10,00 zł. wymiana wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej od 2 do 15 lat
12,50 zł  wymiana wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej powyżej 15 do 30 lat
15,00 zł. wymiana wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej powyżej 30 do 50 lat


Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia – Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta:
PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 – z dopiskiem „licencja taxi”

Czas załatwienia sprawy: 3 miesiące od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: -Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 24.08.2017
Data udostępnienia informacji: 24.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2022 09:33 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
30.07.2020 12:09 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
03.06.2020 09:30 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
18.02.2020 09:25 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.11.2017 10:41 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
25.08.2017 14:32 Korekta Michał Kowalski