Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: UM Gdynia pok. nr 60; Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera - stanowiska 3 i 4

W dniach:
UM Gdynia od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00;
Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • druk „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Poskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy” dostępny poniżej lub w pok. 60, (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia powrotu z  wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Opłaty:
 • bez opłat;
 • w przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł;
 • jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje pełnomocnik - opłata skarbowa 17 zł
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1191 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017r., poz. 2411 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz.U. z 2018r. poz. 2484)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 735)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 1546)
Inne informacje:
 • osoba wyjeżdżająca za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd (najpóźniej w dniu wyjazdu) oraz powrót (najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu)
 • za osobę małoletnią lub inną nieposiadającą pełnej zdolności  do czynności prawnych zgłoszenia powrotu z wyjazdu za granicę składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
 • w zastępstwie osoby obowiązanej do zgłoszenia powrotu z wyjazdu za granicę zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa – wzór dostępny poniżej - (art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Imielska
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 29.05.2017
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.06.2023 14:02 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
19.07.2022 11:28 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.04.2021 11:52 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
22.03.2021 10:36 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
18.03.2021 11:31 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 09:54 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
01.06.2020 10:12 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
28.05.2020 14:44 Zmiana załącznika Magdalena Filipowicz
18.07.2019 11:34 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
05.07.2019 14:32 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.04.2019 10:25 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.06.2018 14:56 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
24.01.2018 11:50 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.12.2017 14:04 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.12.2017 14:01 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
30.10.2017 09:50 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
31.08.2017 10:45 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.07.2017 10:44 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
26.06.2017 15:47 Korekta Michał Kowalski