Zgłoszenie likwidacji zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: zgłoszenie likwidacji zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym składa się wraz z otrzymanym wcześniej zezwoleniem i wypisami
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu/
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie w/w dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną w sprawie likwidacji zezwolenia. W/w decyzję można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczony za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: do 14 dni od daty zgłoszenia likwidacji
Tryb odwoławczy: w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.).)
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1257)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.08.2017
Data udostępnienia informacji: 24.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2017 14:33 Korekta Michał Kowalski