Zgłoszenie likwidacji licencji na transport drogowy przewóz rzeczy (spedycja)

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - zgłoszenie likwidacji licencji na transport drogowy przewóz rzeczy składa się wraz z otrzymaną wcześniej licencją na w/w działalność
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie w/w dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną w sprawie likwidacji licencji. W/w decyzję można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: do 14 dni od dary zgłoszenia likwidacji
Tryb odwoławczy: - w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2017r poz. 1257 z późn.zm.
Inne informacje: Od 1 lipca 2006r firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) zobowiązane są uzyskać licencje na wykonywanie transportu drogowego przewóz rzeczy.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 21.08.2017
Data udostępnienia informacji: 21.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2017 14:38 Korekta Michał Kowalski