Zawiadomienie o znalezieniu dowodu osobistego

Elektroniczna rezerwacja wizyty: gdynia.pl/bip/rezerwacje
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 16-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • Wypełnione zawiadomienie o znalezieniu dowodu osobistego - można pobrać, na każdym stanowisku w Referacie Dowodów Osobistych lub poniżej w pozycji "druki"
  • Znaleziony dowód osobisty.
Sposób załatwienia sprawy: Obsługa interesantów odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera do stanowisk dowodów osobistych (nr 12-19)
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: W dniu zgłoszenia
Tryb odwoławczy: Nie występuje
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31)
Inne informacje: Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał w celu unieważnienia.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić w/w organy o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Powalisz
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Richert
Data wytworzenia informacji: 17.05.2017
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2020 14:12 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 14:09 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 13:38 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
18.06.2020 11:12 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
18.02.2020 15:00 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
18.02.2020 14:55 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
31.01.2020 14:22 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
30.07.2019 10:22 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
30.07.2019 10:21 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
08.04.2019 09:34 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
02.04.2019 12:53 Korekta Alicja Peplińska
03.07.2018 14:23 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
26.09.2017 14:13 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
26.09.2017 14:00 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
30.06.2017 11:56 Korekta Michał Kowalski
26.05.2017 12:04 Aktualizacja treści Małgorzata Richert