Zawiadomienie o rejestracji terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i nadzoru nad działalnością stowarzyszeń
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 223

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Po wcześniejszej rezerwacji wizyty, od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-03

Fax: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: -  zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki   organizacyjnej stowarzyszenia,
-  uchwała jednostki macierzystej o powołaniu jednostki terenowej w oryginale lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby organu jednostki macierzystej,
- protokół z zebrania terenowej jednostki wraz ze składem osobowym zarządu oraz z podaniem siedziby w oryginale lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby z organu jednostki terenowej,
- obowiązujący statut - potwierdzony przez KRS lub przez uprawnione osoby organu jednostki macierzystej.
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ nadzoru informuje wnioskodawcę o wpisaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia do ewidencji.
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: 30 dni
Tryb odwoławczy: -
Podstawa prawna: Ustawa- Prawo o stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989r. / t.j. Dz.U.2019.713 ze zm./
Inne informacje: Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od daty powołania terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szczepańska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2020 14:37 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
07.08.2019 11:57 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
14.03.2019 12:49 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
14.03.2019 12:39 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
13.03.2019 12:19 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
28.06.2017 10:48 Korekta Michał Kowalski