Zawiadomienie o rejestracji terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i nadzoru nad działalnością stowarzyszeń
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 223

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-03

Fax: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: awiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia określające skład zarządu i adres siedziby jednostki,
- uchwała / odpis / organów centralnych stowarzyszenia o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,
- protokół z wyboru zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,
- lista założycieli,
- statut stowarzyszenia (jednostki macierzystej).
Dokumenty należy złożyć w pok. 223, Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, przesłać pocztą, lub pocztą elektroniczną.
Sposób załatwienia sprawy: - po weryfikacji dokumentów organ nadzoru informuje wnioskodawcę o wpisaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia do ewidencji,
-pismo można odebrać osobiście w pokoju 223 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: 30 dni
Tryb odwoławczy: -
Podstawa prawna: Ustawa- Prawo o stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989r. / t.j. Dz.U.2019.713/
Inne informacje: Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od daty powołania terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szczepańska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2019 11:57 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
14.03.2019 12:49 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
14.03.2019 12:39 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
13.03.2019 12:19 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
28.06.2017 10:48 Korekta Michał Kowalski