Wymiana legitymacji instruktora

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko nr 4,5,6,7

W godzinach: 07:00 - 15:00
W dniach:
poniedziałek-piątek
w godzinach: 7.00 -16.00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: -formularz wniosku o wymianę legitymacji instruktora
-1 wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (w przypadku, gdy poprzednie zaświadczenie straciło ważność)
-orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (w przypadku, gdy poprzednie orzeczenie straciło ważność)
-aktualna legitymacja instruktora
-dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
Sposób załatwienia sprawy: -po weryfikacji dokumentów starosta wystawia legitymację instruktora
-legitymację odbiera się osobiście przy stanowiskach
Opłaty: -------
Czas załatwienia sprawy: -w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: -w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
-odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna: -ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268)
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 232)
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 935)
Inne informacje: Instruktor podlega kontrolnym badaniom lekarskim i psychologicznym:
-w wieku do 60 lat – co 5 lat
-powyżej 60 roku życia – co 30 miesięcy
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 20.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2022 18:52 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.12.2020 09:36 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
17.09.2020 14:33 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
13.03.2019 11:20 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 14:52 Korekta Michał Kowalski