Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych (w tym o zameldowaniu i wymeldowaniu)

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: UM Gdynia pok. nr 60; Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera - stanowiska 3 i 4

W dniach:
UM Gdynia od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00;
Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wniosek do pobrania poniżej lub w pok. 60
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy:
 • wydanie zaświadczenia
 • zaświadczenie można odebrać osobiście w pok. 60 lub może zostać doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)
Opłaty:
 • 17 zł. Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu przy przyjęciu wniosku lub na rachunek Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. nr konta 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065. W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: a) informację, że jest to opłata skarbowa, b) sprawę, w której wnoszona jest opłata
 • zwolnione z opłat skarbowych są zaświadczenia wydawane celem złożenia wniosku o rekompensatę za mienie zabużańskie, a także w celu przedłożenia m.in. w Wydziale  Spraw Społecznych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej itp.
 • jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje pełnomocnik - opłata skarbowa 17 zł
Czas załatwienia sprawy: do 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1191 z późn.zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 735)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 1546)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz.U. z 2018r. poz. 2484)
Inne informacje:
 • o zaświadczenie takie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych bądź jej pełnomocnik (dane osób trzecich – patrz karta usługi „Udostępnianie danych osobowych”)
 • opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
 • w przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie wydane można złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej
 • istnieje możliwość złożenia wniosku w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00; wniosek ten będzie przekazany do Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków celem rozpatrzenia
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Imielska
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 18.05.2017
Data udostępnienia informacji: 18.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2023 14:23 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
02.06.2023 14:14 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
02.06.2023 13:41 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
08.05.2023 14:00 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
19.07.2022 10:12 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.04.2021 09:40 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
22.03.2021 10:18 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
18.03.2021 11:00 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 09:39 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
01.06.2020 10:50 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
18.07.2019 11:05 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
05.07.2019 14:06 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.04.2019 10:39 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.06.2018 14:00 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
23.01.2018 13:51 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.10.2017 09:38 dodanie lniku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
31.08.2017 09:55 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.08.2017 13:08 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.08.2017 13:00 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.08.2017 12:57 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.07.2017 11:47 Korekta Małgorzata Lejko
28.06.2017 09:04 Korekta Michał Kowalski
28.06.2017 09:04 Korekta Michał Kowalski
01.06.2017 13:43 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
01.06.2017 12:46 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.05.2017 10:53 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko