Wydawanie prawa jazdy po egzaminie po raz pierwszy

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:

Nie należy składać wniosku o wydanie prawa jazdy. Wniosek został złożony w dniu pobierania numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).Warunkiem zamówienia prawa jazdy jest uiszczenie opłaty w wysokści 100 zł. oraz przedłożenie potwierdzenia wpłaty- osobiście lub przesyłając na adres e-mail
Sposób załatwienia sprawy: W celu odbioru blankietu prawa jazdy należy pobrać bilecik z dyspensera i poczekać na wywołanie do stanowiska nr 5 /bez konieczności umawiania wizyty/.


Status zamówienia dokumentu można sprawdzić na stronie: www.info-car.pl

Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument.
Opłaty: - 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy


Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub bezpośrednio na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - Urząd Miasta Gdyni

W tytule wpłaty należy wpisać "opłata za prawo jazdy" oraz podać swoje imię i nazwisko.
Czas załatwienia sprawy: Prawa jazdy produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie - czas oczekiwania na zamówione prawo jazdy wynosi około dwóch tygodni.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2018 r., poz. 1060); 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 406);
Inne informacje: Na podstawie uzyskanego pozytywnego wyniku egzaminu państwowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz przesłanego potwierdzenia uiszczenia opłaty za wydanie prawa, organ gminy zamawia blankiet prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.


Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:
• osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
• uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
• odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
• zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii
• uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo, że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej polskiej z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 16.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.07.2023 13:16 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
01.03.2022 21:19 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.02.2022 18:45 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
14.12.2021 17:27 Korekta Aleksandra Popiel
14.12.2021 17:26 Korekta Aleksandra Popiel
14.12.2021 09:38 Korekta Aleksandra Popiel
11.08.2021 18:29 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.12.2020 09:32 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
01.12.2020 10:23 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
01.12.2020 09:44 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
27.11.2020 09:38 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.11.2020 09:45 korekta adresu mailowego Michał Kowalski
12.11.2020 19:21 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
12.11.2020 19:20 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
26.09.2020 09:48 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 10:52 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 09:25 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 09:05 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 18:38 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 18:36 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.09.2020 10:04 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.09.2020 09:47 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
17.09.2020 14:19 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.06.2020 11:26 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
04.12.2019 09:48 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
02.11.2017 15:35 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 15:12 Korekta Michał Kowalski
19.06.2017 11:35 Korekta Michał Wilk
16.06.2017 10:45 Korekta Michał Wilk
16.06.2017 10:35 Korekta Michał Wilk