Wydanie zaświadczenia o liczbie osób zameldowanych w lokalu lub w budynku

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: UM Gdynia pok. nr 60; Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera - stanowiska 3 i 4

W dniach:
UM Gdynia od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00;
Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wniosek dostępny poniżej lub w pok. 60
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
 • w przypadku gdy wnioskodawca nie jest zameldowany w danym lokalu - aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu 
Sposób załatwienia sprawy:
 • wydanie zaświadczenia
 • zaświadczenie można odebrać osobiście w pok. 60 lub może zostać doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)
Opłaty:
 • 17 zł. Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu przy przyjęciu wniosku lub na rachunek Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. nr konta 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065. W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: a) informację, że jest to opłata skarbowa, b) sprawę, w której wnoszona jest opłata;
 • jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje pełnomocnik - opłata skarbowa 17 zł
Czas załatwienia sprawy: do 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1191 z późn.zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 256)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2020. poz. 1546)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)
Inne informacje:
 • zaświadczenie może otrzymać osoba zameldowana w danym lokalu, jego właściciel lub administrator budynku oraz pełnomocnik
 • opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
 • w przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie wydane można złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej
 • istnieje możliwość złożenia wniosku w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00; wniosek ten będzie przekazany do Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków celem rozpatrzenia
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Imielska
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 31.05.2017
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.06.2023 14:13 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
02.06.2023 13:38 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
02.06.2023 13:37 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
08.05.2023 13:54 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
21.09.2022 13:04 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
19.07.2022 10:08 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
12.04.2022 12:45 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
22.03.2021 09:53 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
18.03.2021 10:50 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 09:36 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
18.06.2020 11:34 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
01.06.2020 10:57 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
18.07.2019 10:55 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
05.07.2019 14:04 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.04.2019 10:32 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.06.2018 13:57 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
23.01.2018 13:36 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
05.01.2018 10:13 Korekta Małgorzata Lejko
29.11.2017 12:42 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
31.08.2017 09:49 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.08.2017 12:41 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.06.2017 15:20 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 15:20 Korekta Michał Kowalski