Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 220 - II piętro, kancelaria ogólna w holu na parterze
Tel. 58-66-88-725
fax 58-66-88-702
e-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumentywniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej
- Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
- wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających do ruchu (oryginały do wglądu), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest jego właścicielem - dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdem
-dowód uiszczenia opłaty
- upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy
-dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu  
sposób załatwienia sprawyPo weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Zaświadczenie można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy). 
opłatyopłata administracyjna:za wydanie zaświadczenia:na czas nieokreślony 500 zł
opłata za wypis z zaświadczenia: na czas nieokreślony 100 zł
za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę, w wysokości odpowiedniej do upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem " zaświadczenie na potrzeby własne"
czas załatwienia sprawydo 14 dni od daty złożenia wniosku
inne informacjeZaświadczenia drogowe na przewozy drogowe na potrzeby własne na teren międzynarodowy wydaje Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie ul.Grójecka 17 tel. (0-22) 5729702, 5729721, 5729756 strona internetowa www.botm.gov.pl 
tryb odwoławczy---- 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym j.t Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn.zm.- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2013r poz. 1265 z późn.zm.
- Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916) 
drukiwniosek

oświadczenie o kierowcach

wykaz pojazdów
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2014 13:50 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
19.03.2014 13:42 Korekta Grzegorz Siewert
29.01.2014 11:14 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
29.01.2014 10:29 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.09.2013 11:00 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:57 Korekta Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:56 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:54 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:49 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:46 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
03.09.2013 10:34 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
02.09.2013 15:23 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
03.06.2013 10:59 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
02.08.2011 12:22 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
08.07.2011 14:28 Korekta Grzegorz Siewert
08.07.2011 14:14 Korekta Grzegorz Siewert
22.09.2010 14:52 Korekta Jolanta _Sapierów
22.09.2010 11:54 Korekta Jolanta _Sapierów