Wydanie wtórnika licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie gminy miasta Gdyni

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej
•dokumenty potwierdzające fakt utraty uprawnienia na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy w przypadku podania takich okoliczności we wniosku.
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu wtórnika z licencji.
Wtórnik licencji można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczony za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty:

opłata administracyjna:
za wydanie wtórnika licencji:
•w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - w wysokości 10 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia,

20 zł wydanie wtórnika licencji z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy do 15lat
25 zł wydanie wtórnika licencji z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy do 30 lat
30 zł wydanie wtórnika licencji z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy do 50 lat

•w innych przypadkach - w wysokości 25 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia.


50,00 zł. wydanie wtórnika licencji z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona od 2 do 15 lat
62,50 zł. wydanie wtórnika licencji z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona powyżej 15 do 30 lat
75,00 zł. wydanie wtórnika licencji z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona powyżej 30 do 50 lat

2,00 zł. wtórnik wypisu z licencji udzielonej od 2 do 15 lat
2,50 zł. wtórnik wypisu z licencji udzielonej powyżej 15 do 30 lat
3,00 zł. wtórnik wypisu z licencji udzielonej powyżej 30 do 50 latOpłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A. I/O GDYNIA 44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem " wtórnik licencji taxi"

Czas załatwienia sprawy: 3 miesiące od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2022 r. poz. 180 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2018r poz. 2096 z późn.zm.
Inne informacje: -
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 21.08.2017
Data udostępnienia informacji: 21.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2022 10:11 Zmiana podstawy prawnej Grzegorz Siewert
18.02.2020 09:31 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert
03.11.2017 10:41 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
25.08.2017 15:04 Korekta Michał Kowalski