Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców miasta Gdyni obywateli polskich

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu:
58 668-87-28

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców oraz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców dostępne poniżej lub w pok. 60
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy:
  • wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy
  • decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można odebrać osobiście w pok.60  lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy); przy odbiorze osobistym decyzji konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: 5 dni od daty wniesienia wniosku
Tryb odwoławczy: od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga jest zwolniona z opłat
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1277 z późn.zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1316 z późn.zm.)
Inne informacje:
  • poprzez stałe zamieszkanie należy rozumieć faktyczne przebywanie pod określonym adresem z zamiarem stałego pobytu
  • w przypadku posiadania umowy najmu lokalu należy dołączyć do wniosku jej kserokopię
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2022 12:56 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
16.03.2022 13:07 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
26.08.2020 10:54 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.06.2020 11:20 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.06.2020 10:56 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
11.10.2019 10:30 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
11.10.2019 09:03 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
17.07.2019 11:34 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.05.2019 09:03 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
29.01.2019 10:45 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
27.08.2018 14:03 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
27.08.2018 13:58 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
09.07.2018 11:48 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
22.01.2018 10:19 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
22.01.2018 10:16 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
22.01.2018 10:13 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
22.01.2018 10:11 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
05.01.2018 10:24 Korekta Małgorzata Lejko
05.01.2018 10:23 Korekta Małgorzata Lejko
12.12.2017 10:59 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.11.2017 12:37 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
04.07.2017 10:27 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 15:40 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 11:33 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko