Udostępnienie spisu wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • wniosek dostępny poniżej lub w pok. 60
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
  • pisemna lub ustna reklamacja wskazująca na nieprawidłowości
Sposób załatwienia sprawy:
  • udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta  w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie lub że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców
  • w przypadku nieprawidłowości, po wniesieniu reklamacji ustnie do protokołu lub pisemnie – wydanie decyzji administracyjnej, którą można odebrać osobiście w pok. 60 lub która może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodne z życzeniem wnioskodawcy); przy odbiorze osobistym konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy:
  • od ręki – w przypadku udostępnienia spisu wyborców
  • 2 dni – na wydanie decyzji od daty wniesienia reklamacji
Tryb odwoławczy: na decyzję nieuwzględniającą reklamacji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga jest zwolniona z opłat.
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1277 z późn.zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r. poz.5 z późn.zm.)
Inne informacje: między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy czy został w spisie uwzględniony
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2022 12:53 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 10:52 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.06.2020 11:19 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
11.10.2019 09:07 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
17.07.2019 11:53 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.05.2019 09:21 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
28.08.2018 09:47 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
09.07.2018 11:46 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.01.2018 10:22 Korekta Małgorzata Lejko
12.12.2017 10:46 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.11.2017 12:35 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 15:45 Korekta Michał Kowalski
31.05.2017 10:54 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko