Udostępnienie rejestru wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • wniosek dostępny poniżej lub w pok. 60
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) pisemna lub ustna reklamacja wskazująca na nieprawidłowości
Sposób załatwienia sprawy:
  • udzielenie informacji o danych osobowych zawartych w rejestrze wyborców
  • w przypadku nieprawidłowości, po wniesieniu reklamacji ustnie do protokołu lub pisemnie – wydanie decyzji administracyjnej, którą można odebrać osobiście w pok. 60 lub która może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodne z życzeniem wnioskodawcy); przy odbiorze osobistym konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy:
  • od ręki – w przypadku udostępnienia rejestru wyborców
  • 3 dni - na wydanie decyzji od daty wniesienia reklamacji
Tryb odwoławczy: na decyzję nieuwzględniającą reklamacji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga jest zwolniona z opłat.
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1277 z późn.zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1316 z późn.zm.)
Inne informacje: ----
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2022 12:55 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 10:50 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.06.2020 11:18 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
11.10.2019 09:06 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
17.07.2019 12:00 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.05.2019 09:19 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.05.2019 09:11 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
28.08.2018 09:55 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
09.07.2018 11:43 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
22.01.2018 10:48 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
05.01.2018 10:20 Korekta Małgorzata Lejko
12.12.2017 10:54 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.11.2017 12:34 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 15:42 Korekta Michał Kowalski