Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 6688767
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wniosek dostępny na stronach internetowych: www.gdynia.pl (Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji Ludności i Meldunków, sprawy do załatwienia) lub w pok. 60 stanowiska 30 i 35
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu),
 • dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia tej opłatydokumenty potwierdzające interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym, np. zobowiązanie sądu do przedstawienia adresu i dołączenie jego kserokopii do podania)
Sposób załatwienia sprawy: odpowiedź na  wniosek, którą można odebrać osobiście w pok.60  lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)
Opłaty:
 • 31 zł opłaty za dane jednostkowe, tj. informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem, w formie wpłaty w oddziale banku PKO Bank Polski S.A. w Urzędzie Miasta Gdyni na podstawie dyspozycji wystawionej przez pracownika referatu przy przyjęciu wniosku lub na konto Urzędu Miasta Gdyni Wydział Dochodów, nr konta 80 1440 1026 0000 0000 0033 4979 PKO Bank Polski S.A. Kopię dowodu wpłaty należy przesłać do Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków powołując się na numer sprawy
 • bez opłat - osoby, jednostki organizacyjne i podmioty zwolnione z opłaty na podstawie ustawy o ewidencji ludności
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej
Podstawa prawna:
 • art.46 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U. z 2022r., poz.1191 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE z 2016r., L119/1)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017r., poz. 2482)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021r., poz.735)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych  (Dz.U. z 2022r. poz. 1493)
Inne informacje:
 • podmioty publiczne posiadające decyzję teletransmisyjną oraz te, które w roku kalendarzowym wykorzystały limit udostępnień (300 danych jednostkowych) – nie są uprawnione do uzyskiwania danych z organu gminy;
 • w tej samej sprawie można wnioskować wyłącznie do jednego organu gminy
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Imielska
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 01.07.2019
Data udostępnienia informacji: 01.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.06.2023 14:06 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
19.07.2022 09:28 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.04.2021 08:43 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
22.03.2021 09:41 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 09:31 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
18.06.2020 11:33 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
01.06.2020 11:18 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
05.07.2019 14:37 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
05.07.2019 10:25 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
03.07.2019 13:33 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
01.07.2019 13:35 Dodanie informacji Małgorzata Lejko
01.07.2019 11:29 Korekta Małgorzata Lejko