Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko 12

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,
  • druk można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) i wysłać jako pismo ogólne,
  • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych lub dokument potwierdzający interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą,
  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • opłata skarbowa, opłata administracyjna,
  • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z wniesioną opłatą skarbową z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa.
Sposób załatwienia sprawy: Wnioskodawca wskazuje we wniosku o udostępnienie danych jedynie te dane o osobie, której wniosek dotyczy, które są mu znane i które pozwolą na jej wyszukanie w Rejestrze Dowodów Osobistych.

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Opłaty: - 31 zł – za dokumentację związaną z jednym dokumentem lub dane jednej osoby, płatna w kasach urzędu po wydaniu dyspozycji od osoby przyjmującej wniosek lub na konto urzędu (PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 80 1440 1026 0000 0000 0033 4979
z tytułem : wniosek o udostępnienie danych – Referat Dowodów Osobistych),
- 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie podlega opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu), płatna w kasach urzędu po wydaniu dyspozycji od osoby przyjmującej wniosek lub na konto urzędu (PKO Bank Polski S.A.w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z tytułem: opłata skarbowa z tytułu: …).
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie.
Jeżeli sprawy wymagają postępowania wyjaśniającego – zgodnie z przepisami ustawy kodeksu postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2023 r. poz. 775 t.j.),
- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 t.j.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za
udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej
z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319 t.j.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października
2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U.
z 2015 r. poz.1604 t.j.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 t.j.),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2023 r. poz.57 t.j.)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz 1781 t.j.)
Inne informacje: W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Richert
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Richert
Data wytworzenia informacji: 18.05.2017
Data udostępnienia informacji: 18.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2023 10:39 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
19.01.2023 15:40 Aktualizacja treści Beata Pukło
28.06.2022 12:13 Korekta Małgorzata Richert
27.06.2022 11:38 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
27.06.2022 11:37 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
27.06.2022 11:34 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
29.04.2021 13:24 Dodanie informacji Małgorzata Richert
16.07.2020 14:11 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 13:53 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
18.06.2020 11:03 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
31.01.2020 13:54 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
31.01.2020 13:21 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
30.07.2019 10:27 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
03.07.2018 14:24 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
26.09.2017 14:03 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
25.07.2017 09:42 Korekta Małgorzata Richert
04.07.2017 10:35 Korekta Michał Kowalski
26.05.2017 12:03 Aktualizacja treści Małgorzata Richert