Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP

Elektroniczna rezerwacja wizyty: gdynia.pl/bip/rezerwacje
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60, stanowisko 35

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP)
  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2020r., poz.346)
  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020r., poz.1194 z późn.zm.)
Inne informacje:
  • osoba wnioskująca zobowiązana jest do zgłoszenia się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku do wybranego przez siebie punku potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego; jeżeli osoba wnioskująca się nie zgłosi w ww. terminie wniosek uważa się za wycofany
  • profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres 3 lat
  • ważność profilu zaufanego ePUAP może być przedłużana na okres 3 lat; można  przedłużyć ważność swojego profilu samodzielnie na ePUAP albo można dokonać przedłużenia w wybranym punkcie potwierdzającym
  • osoba posiadająca profil zaufany ePUAP w przypadku zmiany danych (imiona, nazwisko, nr PESEL) winna niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP, ponieważ podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP złożony po faktycznym zaistnieniu zmiany danych jest nieważny
  • nie można dokonać potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku przedłożenia nieważnego dowodu osobistego lub paszportu, niezgodności danych podanych we wniosku oraz przedłożenia niekompletnego wniosku
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 17.05.2017
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.11.2020 12:03 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 09:26 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
01.06.2020 11:26 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
05.07.2019 14:35 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.04.2019 10:44 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.06.2018 15:01 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
28.06.2017 09:08 Korekta Michał Kowalski