Przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL dla osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: UM Gdynia pok. nr 60; Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera - stanowiska 3 i 4

W dniach:
UM Gdynia od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00;
Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o nadanie numeru PESEL zawierający wskazanie podstawy prawnej zobowiązującej wnioskodawcę do posiadania nr PESEL
  • dowód osobisty lub paszport obywatela polskiego, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
  • dokumenty potwierdzające dane zawarte w pkt. 3-5 wniosku - jeżeli są dostępne (polski akt urodzenia, polski akt stanu cywilnego wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku)
Sposób załatwienia sprawy: wydanie powiadomienia o nadaniu numeru PESEL
Opłaty:
  • bez opłat;
  • 17 zł - w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika (opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa)
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
(j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1191 z późn.zm.)
Inne informacje:
  • wniosek musi zawierać podstawę prawną upoważniającą do nadania numeru PESEL, co oznacza, że w innych przepisach (ustawach czy rozporządzeniach) musi być wykazana wymagalność numeru PESEL do określonych czynności
  • jeżeli wniosek nie spełnia wymogów wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Imielska
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 18.05.2017
Data udostępnienia informacji: 18.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.06.2023 14:11 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
02.06.2023 11:08 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
19.07.2022 10:05 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
06.10.2021 14:51 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
22.03.2021 09:45 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 09:28 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
18.06.2020 11:34 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
01.06.2020 11:00 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
05.07.2019 14:00 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.04.2019 10:27 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.06.2018 13:41 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
18.06.2018 13:19 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
23.01.2018 13:24 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
23.01.2018 10:03 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
05.01.2018 10:11 Korekta Małgorzata Lejko
28.06.2017 09:07 Korekta Michał Kowalski