Przyjmowanie, przechowywanie i zbywanie rzeczy znalezionych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Rzeczy Znalezionych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 223

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-00

Fax: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Brak
Sposób załatwienia sprawy: - przyjmowanie rzeczy znalezionych,
- prowadzenie ewidencji i przechowywanie znalezionych przedmiotów,
- poszukiwanie właścicieli przechowywanych przedmiotów,
- wydawanie przechowywanych przedmiotów osobie uprawnionej do odbioru na podstawie oświadczenia stwierdzającego własność,
Opłaty: Wydanie rzeczy znalezionej następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości kosztów przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.
Wpłaty można dokonać:
- przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając tytuł przelewu: za przechowywanie rzeczy)
PKO Bank Polski S.A.
44144010260000000000335045
- w kasie Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Czas załatwienia sprawy: - Termin przechowywania rzeczy:
- 1 rok od doręczenia wezwania do odbioru przez osobę uprawnioną,
- 2 lata w przypadku niemożności wezwania osoby uprawnionej
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j.Dz. U. z 2019r., poz.908)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j.Dz.U. z 2019r., poz.1145)
Inne informacje: Organ może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Sulej
Data wytworzenia informacji: 10.05.2017
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2019 12:26 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
07.08.2019 10:06 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
28.06.2017 10:47 Korekta Michał Kowalski