Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o dopisanie do spisu wyborców dostępny poniżej lub w pok. 60
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
  • w przypadku składania wniosku przez śluzę do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego

ze względu na ogłoszony stan epidemii wnioski należy składać poprzez platformę epuap.gov.pl lub osobiście poprzez śluzę w drzwiach w Urzędzie Miasta Gdyni (wejście od strony Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) - do  wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego
UWAGA - wnioski przesłane emailem nie będą rozpartrywane
Sposób załatwienia sprawy: dopisanie do spisu wyborców
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1277 z późn.zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r. poz.5 z późn.zm.)
Inne informacje: ze względu na ogłoszony stan epidemii wnioski należy składać elektronicznie poprzez platformę epuap.gov.pl lub osobiście poprzez śluzę w drzwiach w Urzędzie Miasta Gdyni (wejście od strony Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) - do  wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego

UWAGA - wnioski przesłane emailem nie będą rozpartrywane


wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:
  1. właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
  2. w której czasowo przebywa;
 
w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta prawo dopisania się do spisu nie przysługuje wyborcom czasowo przebywającym na terenie gminy, a stali mieszkańcy gminy mogą dopisać się do spisu tylko na obszarze tego samego okręgu wyborczego, w którym są zameldowani na pobyt stały
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2022 12:51 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 10:43 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.06.2020 09:01 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
29.06.2020 08:58 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.06.2020 13:03 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
08.06.2020 13:00 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
08.06.2020 11:14 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.06.2020 15:09 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.06.2020 10:46 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
28.04.2020 10:41 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
17.04.2020 19:16 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
17.04.2020 09:20 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
21.02.2020 14:11 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
21.02.2020 14:10 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
21.02.2020 14:06 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
11.10.2019 10:29 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
11.10.2019 10:28 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
11.10.2019 09:00 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
27.08.2019 11:53 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
27.08.2019 11:53 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
17.07.2019 11:46 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
13.05.2019 11:28 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.05.2019 09:06 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.04.2019 14:04 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
27.02.2019 11:00 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
27.08.2018 13:40 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
27.08.2018 13:36 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
09.07.2018 10:37 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.01.2018 10:17 Korekta Małgorzata Lejko
12.12.2017 10:43 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.11.2017 12:29 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 15:43 Korekta Michał Kowalski
31.05.2017 10:57 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko