Wniosek o zmianę miejsca głosowania (dopisanie do spisu wyborców)

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: UM Gdynia Sala Obslugi Mieszkańców stanowiska nr 16 i 17 ; Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera - stanowiska 3 i 4

W dniach:
UM Gdynia od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o zmianę miejsca głosowania dostępny poniżej lub w pok. 60
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem w Urzędzie Miasta
  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym poprzez stronę www.gov.pl

UWAGA - wnioski przesłane emailem nie będą rozpartrywane
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 2408)
  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2023r. poz.1512)
Inne informacje: Wyborca może zmienić miejsce głosowania w danych wyborach. Wniosek składa się w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów.

Przepsiu tego nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów w dniu 7 kwietnia 2024r.


Tylko wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów w dniu 7 kwietnia 2024r. w ramach tego samego okręgu wyborczego.
Wyborca niepełnosprawny ujmowany jest, po złożeniu wniosku o zmianę miejsca głosowania, w spisie wyborców w wybranym przez wyborcę stałym obwodzie głosowania gminy właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, w którym lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania wyborcy nie spełnia tych warunków.
 
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Imielska
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.02.2024 14:21 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
19.02.2024 14:33 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
19.02.2024 14:31 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
14.11.2023 13:51 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.09.2023 13:39 Aktualizacja treści Beata Pukło
29.09.2023 10:12 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.09.2023 10:11 Dodanie informacji Małgorzata Lejko
29.09.2023 09:58 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
07.09.2023 12:53 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
06.09.2023 09:02 Korekta Michał Kowalski
05.09.2023 14:41 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
31.08.2023 14:13 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
25.08.2023 12:14 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
24.08.2023 15:43 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
19.07.2022 12:51 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 10:43 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.06.2020 09:01 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
29.06.2020 08:58 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.06.2020 13:03 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
08.06.2020 13:00 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
08.06.2020 11:14 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.06.2020 15:09 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.06.2020 10:46 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
28.04.2020 10:41 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
17.04.2020 19:16 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
17.04.2020 09:20 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
21.02.2020 14:11 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
21.02.2020 14:10 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
21.02.2020 14:06 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
11.10.2019 10:29 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
11.10.2019 10:28 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
11.10.2019 09:00 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
27.08.2019 11:53 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
27.08.2019 11:53 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
17.07.2019 11:46 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
13.05.2019 11:28 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.05.2019 09:06 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.04.2019 14:04 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
27.02.2019 11:00 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
27.08.2018 13:40 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
27.08.2018 13:36 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
09.07.2018 10:37 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.01.2018 10:17 Korekta Małgorzata Lejko
12.12.2017 10:43 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.11.2017 12:29 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 15:43 Korekta Michał Kowalski
31.05.2017 10:57 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko