Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zwrotów i Odszkodowań
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 425, 422

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-89-33
58 668-89-32
58 668-89-31
58 668-85-18
58 668-85-21

Fax: 58 668-81-56
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Wniosek o zwrot nieruchomości (wniosek powinien być złożony przez osoby wywłaszczone lub ich spadkobierców),
  • jeśli wniosek składają spadkobiercy wywłaszczonego – komplet dokumentów wykazujących następstwo prawne po wywłaszczonym w tym postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokumenty wskazujące na zmianę nazwiska),
  • decyzja wywłaszczeniowa lub inny dokument na podstawie którego przeszła własność nieruchomości oraz inne dokumenty dot. wywłaszczenia,
  • pełnomocnictwo – jeżeli wniosek jest wnoszony przez pełnomocnika.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o zwrot nieruchomości wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (lub przysłać pocztą),
  • jeżeli właścicielem działek wskazanych we wniosku jest Gmina Miasta Gdyni organ zwraca się do Wojewody Pomorskiego o wyznaczenie organu właściwego do rozpoznania sprawy,
  • organ prowadzący sprawę weryfikuje dokumenty załączone do wniosku oraz zbiera niezbędny materiał dowodowy,
  • organ prowadzący sprawę przeprowadza wizję w terenie,
  • rzeczoznawca majątkowy na zlecenie organu prowadzącego sprawę sporządza operat szacunkowy, w którym wskazuje wartość nieruchomości,
  • organ prowadzący sprawę przeprowadza rozprawę z udziałem biegłego rzeczoznawcy,
  • organ prowadzący sprawę wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie zwrotu nieruchomości oraz w przedmiocie ewentualnego zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania bądź też nieruchomości zamiennej.
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
Tryb odwoławczy: odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu I instancji
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Krzysztof Duda
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Duda
Data wytworzenia informacji: 24.07.2013
Data udostępnienia informacji: 07.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2023 08:41 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
27.04.2023 23:06 Aktualizacja treści Beata Pukło
30.08.2022 13:23 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
04.06.2021 15:22 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
24.03.2020 15:22 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
27.01.2020 09:29 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
11.06.2019 15:44 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
12.04.2019 14:41 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
09.04.2019 09:57 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
22.03.2019 10:48 Zmiana załącznika Krzysztof Duda
01.03.2019 14:02 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
22.06.2018 12:01 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
22.06.2018 12:00 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
28.05.2018 11:06 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
01.02.2018 11:10 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
10.11.2017 14:15 Korekta Krzysztof Duda
02.11.2017 12:55 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
06.09.2017 10:24 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
07.07.2017 12:34 Korekta Michał Kowalski
07.07.2017 12:31 Korekta Michał Kowalski