Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zarządu Nieruchomościami
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 341

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-89-37
58 668-89-45

Fax: XXX
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: -wniosek
-dokument potwierdzający inne niż rolnicze przeznaczenie terenu:
*wypis z miescowego p.z.p. lub 
*ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub
*ostateczna decyzja o lokalizacji celu publicznego
-oryginał opinii o pochodzeniu gleby wydanej przez uprawnionego klasyfikatora; opinia nie jest wymagana dla gruntów klasy: I, II, III, IIIa, IIIb, Ł i Ps I, Ł i Ps II, Ł i Ps III
-kopia umowy notarialnej, gdy zachodzi rozbieżność między wpisem w księdze wieczystej a aktualnym stanem prawnym
- aktualny odpis z KRS-U dla podmiotów gospodarczych
Sposób załatwienia sprawy:

-stwierdzenie o nie podleganiu przepisom ustawy, w przypadku gruntu klas IV-VI pochodzenia mineralnego
-decyzja administracyjna o wyłączeniu z produkcji rolniczej i naliczeniu opłat, w odniesieniu do gruntów klasy: I, II, III, IIIa, IIIb, Ł i Ps I, Ł i Ps II, Ł i Ps III pochodzenia organicznego i mineralnego, do pozostałych klas, tj. IV do VI, w przypadku wytworów pochodzenia organicznego

Opłaty: -zgodnie z art. 12 i 12a ustawy
-wniosek zwolniony z opłaty skarbowej
Czas załatwienia sprawy: -do 14 dni przy wydawaniu stwierdzenia o nie podleganiu przepisom ustawy
-do 1 miesiąca przy wydawaniu decyzji
Tryb odwoławczy: -14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku
Podstawa prawna: -ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz.U.2021.1326 ze zmianami)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Joanna Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 11.12.2014
Data udostępnienia informacji: 11.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2023 22:58 Aktualizacja treści Beata Pukło
30.03.2022 09:54 Korekta Joanna Stępień
01.10.2021 13:00 Aktualizacja treści Joanna Stępień
29.09.2021 09:36 Zmiana załącznika Joanna Stępień
25.03.2020 10:52 Aktualizacja treści Joanna Stępień
25.03.2020 10:50 Aktualizacja treści Joanna Stępień
29.07.2019 13:42 Korekta Michał Kowalski
29.07.2019 13:40 Korekta Michał Kowalski
29.07.2019 13:38 Zmiana załącznika Joanna Stępień
29.07.2019 13:31 Zmiana załącznika Joanna Stępień
29.07.2019 13:11 Zmiana załącznika Joanna Stępień
29.07.2019 13:10 Korekta Joanna Stępień
29.07.2019 13:06 Zmiana załącznika Joanna Stępień
29.07.2019 13:02 Korekta Joanna Stępień
29.07.2019 13:01 Zmiana załącznika Joanna Stępień
01.04.2019 12:13 Zmiana załącznika Joanna Stępień
25.03.2019 15:35 Zmiana załącznika Joanna Stępień
29.05.2018 14:16 Zmiana załącznika Joanna Stępień
29.05.2018 11:12 Zmiana załącznika Joanna Stępień
06.12.2017 09:44 Zmiana załącznika Joanna Stępień
06.12.2017 09:36 Zmiana załącznika Joanna Stępień
06.12.2017 09:31 Aktualizacja treści Joanna Stępień
06.12.2017 09:30 Aktualizacja treści Joanna Stępień
06.12.2017 09:26 Aktualizacja treści Joanna Stępień
21.09.2017 13:56 Aktualizacja treści Joanna Stępień
27.03.2017 10:19 Korekta Joanna Stępień
27.03.2017 10:18 Korekta Joanna Stępień
23.03.2017 08:31 Korekta Joanna Stępień