Wydawanie zaświadczeń o nie posiadaniu

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: -

W dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Numer telefonu:
58 668-88-69
58 668-88-52

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1. wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. załączniki:
- dokument tożsamości do wglądu
- pełnomocnictwo (w przypadku osób prawnych oraz nie działających osobiście)
Sposób załatwienia sprawy: Wnioski należy składać:
1.    drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Katastru Nieruchomości, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
2.    Podpisane bezpłatnym profilem zaufanym (założonym zdalnie, zweryfikowanym także zdalnie (bez wychodzenia z domu) przez bank, w którym mamy konto):
      - przez urząd cyfrowy    https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/
      - przez skrzynkę podawczą ePUAP. Adres naszej skrzynki to: /75ci82jswn/skrytka
3.   w budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutkę”. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach.
4.   w Kancelarii Ogólnej budynku głównego UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z  art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioski przesłane drogą mailową nie będą realizowane.
Opłaty: 1. Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów opłata skarbowa - 17 zł.
2. Pełnomocnictwo opłata skarbowa - 17 zł.

Opłaty skarbowe w oddziale PKO Bank Polski S.A. w sali 27 (parter) lub przelew na konto -
Nr konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

na przelewie, w tytule zapłaty, należy podać za jaką czynność dokonywana jest opłata (tj. za wydanie zaświadczenia lub za pełnomocnictwo).
Czas załatwienia sprawy: Termin załatwienia sprawy określa art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
Tryb odwoławczy: Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karol Koss
Wprowadził informację: Urszula Bałakier-Lewandowska
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Bałakier-Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 10.02.2023
Data udostępnienia informacji: 10.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2023 12:19 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
22.05.2023 06:07 Aktualizacja treści Beata Pukło
10.02.2023 14:50 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:49 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:48 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:44 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 14:06 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 13:50 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 13:44 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
10.02.2023 13:38 Dodanie informacji Urszula Bałakier-Lewandowska