Wydawanie kopii map i dokumentów z zasobu geodezyjno-kartograficznego

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: -

W dniach:
Poniedziałek-piątek: 08:00-14:30

Numer telefonu:
58 668-85-42
58 668-88-65
58 668-88-56
58 668-88-72

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Sposób załatwienia sprawy: OD DNIA 13.03.2020 ROKU DO ODWOŁANIA,
Wnioski należy składać:
1.    drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
2.    Podpisane bezpłatnym profilem zaufanym (założonym zdalnie, zweryfikowanym także zdalnie (bez wychodzenia z domu) przez bank, w którym mamy konto):
- przez urząd cyfrowy    https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/
- przez skrzynkę podawczą ePUAP. Adres naszej skrzynki to: /75ci82jswn/skrytka
lub podpisane certyfikowanym podpisem elektronicznym,
3.    drogą mailową z odręcznym podpisem wnioskodawcy lub podpisem elektronicznym,
4.    w budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutkę”. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach.
Opłaty: Opłaty za dokumenty należy dokonać po otrzymaniu od pracownika Urzędu dokumentu obliczenia opłaty (DOO)
przelewem na konto na podstawie otrzymanej informacji o opłacie za wykonanie kopii mapy do celów informacyjnych oraz kopii dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Nr konta: 94 1440 1026 0000 0000 0033 5018

Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych drukowanej:
- format A4 – 24,60zł (kolor) 17,30zł (czarno-biała)
- format A3 – 41,10zł (kolor) 28,80zł (czarno- biała)
- format A2 – 65,70zł (kolor) 46,00zł (czarno-biała)
- format A1 – 98,60zł (kolor) 69,00zł (czarno-biała)
- format A0 – 164,30zł (kolor) 115,00zł (czarno-biała)

Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych cyfrowej:
-
w skali 1:500 1 ha-20,80zł
- w skali 1:1000 1 ha-16,60zł

Dokumenty z zasobu goedezyjnego i kartograficznego:
- drukowane format A-4 3,30zł
- drukowane format A-3 4,90zł

Dokumenty z zasobu goedezyjnego i kartograficznego:
- elektroniczne dokument - 7,70 zł

Wysokość opłat wynika z  załącznika do Prawa geodezyjnego i kartograficznego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późń. zm.)
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie po otrzymaniu dowodu wpłaty
Tryb odwoławczy: Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późń. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322)
Inne informacje: Kopię mapy do celów informacyjnych oraz kopię dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego może otrzymać każdy.
Mapy do celów projektowych wykonują jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Drygała
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2021 09:10 Aktualizacja treści Marta Drygała
18.02.2021 13:13 Aktualizacja treści Marta Drygała
18.02.2021 13:10 Aktualizacja treści Marta Drygała
04.01.2021 09:21 Aktualizacja treści Marta Drygała
04.01.2021 09:00 Aktualizacja treści Marta Drygała
12.10.2020 14:26 Aktualizacja treści Marta Drygała
10.08.2020 11:20 Aktualizacja treści Marta Drygała
06.08.2020 14:40 Aktualizacja treści Marta Drygała
06.08.2020 14:37 Aktualizacja treści Marta Drygała
05.08.2020 08:43 Aktualizacja treści Marta Drygała
31.07.2020 14:14 Aktualizacja treści Marta Drygała
03.06.2020 14:05 Aktualizacja treści Marta Drygała
11.03.2020 09:55 Aktualizacja treści Marta Drygała
09.08.2019 12:40 Aktualizacja treści Marta Drygała
27.06.2019 11:53 Aktualizacja treści Marta Graczyk
03.04.2019 12:48 Aktualizacja treści Marta Graczyk
21.03.2019 08:16 Aktualizacja treści Marta Graczyk
05.03.2019 09:59 Aktualizacja treści Marta Graczyk
20.11.2018 09:44 Aktualizacja treści Marta Graczyk
20.11.2018 09:38 Zmiana załącznika Marta Graczyk
17.04.2018 11:26 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
19.01.2018 10:39 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
09.11.2017 11:43 Zmiana załącznika Katarzyna Jankowska
30.10.2017 11:17 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
12.04.2017 08:51 Korekta Michał Kowalski
22.03.2017 08:24 Korekta Aleksandra Drozdowska