Wydawanie kopii map i dokumentów z zasobu geodezyjno-kartograficznego

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 306

W dniach:
Poniedziałek-środa: 08:00-14:30
Czwartek: nieczynne
Piątek: 08:00-14:30

Numer telefonu:
58 668-85-42

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2. dowód wpłaty
Sposób załatwienia sprawy: - wydruk określonego zakresu i rodzaju mapy / przygotowanie kopii określonego dokumentu
- wydanie kopii mapy / kopii dokumentu
Opłaty: Wysokość opłat określa się w zależności od rodzaju i formatu dokumentu zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.  z 2014 r. poz. 897 z późn. zm.).
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie po dokonaniu opłaty
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późń. zm.)
- Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 432)
Inne informacje: Kopię mapy do celów informacyjnych może otrzymać każdy.
Mapy do celów projektowych wykonują jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Drygała
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2020 14:05 Aktualizacja treści Marta Drygała
11.03.2020 09:55 Aktualizacja treści Marta Drygała
09.08.2019 12:40 Aktualizacja treści Marta Drygała
27.06.2019 11:53 Aktualizacja treści Marta Graczyk
03.04.2019 12:48 Aktualizacja treści Marta Graczyk
21.03.2019 08:16 Aktualizacja treści Marta Graczyk
05.03.2019 09:59 Aktualizacja treści Marta Graczyk
20.11.2018 09:44 Aktualizacja treści Marta Graczyk
20.11.2018 09:38 Zmiana załącznika Marta Graczyk
17.04.2018 11:26 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
19.01.2018 10:39 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
09.11.2017 11:43 Zmiana załącznika Katarzyna Jankowska
30.10.2017 11:17 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
12.04.2017 08:51 Korekta Michał Kowalski
22.03.2017 08:24 Korekta Aleksandra Drozdowska