Ustalenie numeru porządkowego budynku

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: -

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku
Składanie dokumentów w Kancelarii Ogólnej od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-88-55
58 668-88-58
58 668-85-03

Fax: 58 66 88 502
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego, który zawiera:
1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
2. określenie przedmiotu wniosku,
3. informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Jeżeli wniosek dotyczy więcej niz jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, dla którego budynku ma zostać ustalony numer porządkowy - do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.
Sposób załatwienia sprawy: I. OD DNIA 13.03.2020 ROKU DO ODWOŁANIA
Wnioski należy składać:
1. Drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
2. Podpisane bezpłatnym profilem zaufanym (złożonym zdalnie, zweryfikowanym także zdalnie (bez wychodzenia z domu) przez bank, w którym mamy konto):
- przez urząd cyfrowy https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/
- przez skrzynkę pocztową ePUAP. Adres naszej skrzynki to: /75ci82jswn/skrytka
3. W budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 , od poniedziałku do piątku, poprzez "wrzutkę". Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach.

II. Numer porządkowy może być ustalony na wniosek właściciela nieruchomości lub innego podmiotu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. 

III. Sposób załatwienia sprawy:
1. Zawiadomienie strony o ustaleniu numeru porządkowego.
2. Dokonanie wpisu w ewidencji gruntów i budynków.
3. Zawiadomienie organu meldunkowego o ustaleniu numeru porządkowego.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tzn. niezwłocznie po złożeniu wniosku , nie dłużej jednak niż 30 dni.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2023 06:25 Aktualizacja treści Beata Pukło
10.05.2023 13:02 Aktualizacja treści Aleksandra Ryngwelska
10.05.2023 11:33 Zmiana załącznika Aleksandra Ryngwelska
04.04.2023 11:43 Aktualizacja treści Weronika Bakuła
04.04.2023 11:14 Aktualizacja treści Weronika Bakuła
11.03.2022 09:59 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
11.03.2022 09:57 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
03.08.2021 09:30 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Drozdowska
03.08.2021 09:26 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Drozdowska
14.04.2021 14:18 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.01.2021 09:52 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.01.2021 09:52 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
07.08.2020 10:31 Aktualizacja treści Marta Drygała
19.06.2020 08:27 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
08.08.2019 13:40 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.04.2019 09:18 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
05.12.2018 09:30 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
05.12.2018 09:25 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
14.06.2018 10:03 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
02.11.2017 12:43 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
07.06.2017 12:33 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
23.03.2017 08:44 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska