Udostępnianie danych o transakcjach rzeczoznawcom majątkowym

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Katastru Nieruchomości
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: -

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Numer telefonu:
58 668-88-71
58 668-85-52

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Uzupełniony wniosek,
dodatkowo rzeczoznawcy majątkowi: kopia legitymacji o nadaniu uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
Sposób załatwienia sprawy: -udostępnienie danych o transakcjach oraz aktów notarialnych za pośrednictwem Internetu,
-udostępnienie danych o transakcjach na podstawie wniosków P, P5,

OD DNIA 13.03.2020 ROKU DO ODWOŁANIA,
Wnioski należy składać:
1.    drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Katastru Nieruchomości, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
2.    Podpisane bezpłatnym profilem zaufanym (założonym zdalnie, zweryfikowanym także zdalnie (bez wychodzenia z domu) przez bank, w którym mamy konto):
- przez urząd cyfrowy https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/
- przez skrzynkę podawczą ePUAP. Adres naszej skrzynki to: /75ci82jswn/skrytka
3.    w budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutkę”. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach.
Zgodnie z  art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioski przesłane tylko drogą mailową nie będą realizowane.
Opłaty: Wysokość opłat za dane z rejestru cen i wartości nieruchomości określa Tabela nr 12 i 16 Załącznika do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1. Udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów 30 zł za zbiór dokumentów dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej, udostępniony na okres do 4 godzin,
2. Udostępnianie zbioru danych rejestru cen i wartości w postaci elektronicznej 6,57 zł za dane o nieruchomości będącej przedmiotem transakcji albo wyceny, 8,76 zł za wyciąg w postaci dokumentu drukowanego.
Czas załatwienia sprawy: Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz.735) – tzn. niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie dłużej jednak niż 30 dni.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r., poz. 1990)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020r., poz. 2052)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r., poz. 1781)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021r. poz. 1390).
Inne informacje: - dostęp do danych RCIWN on-line:
  po złożeniu wniosku o założenie konta w serwisie Web-EWID

Dodatkowe informacje w zakładce "Dla rzeczoznawców".
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Katarzyna _Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Bałakier-Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 21.03.2017
Data udostępnienia informacji: 21.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.09.2021 12:16 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
31.08.2021 09:46 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
31.08.2021 09:39 Korekta Urszula Bałakier-Lewandowska
04.01.2021 12:12 Zmiana podstawy prawnej Urszula Bałakier-Lewandowska
31.12.2020 08:44 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
06.08.2020 12:42 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
04.08.2020 14:49 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
02.01.2020 08:59 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
05.07.2019 14:43 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
23.01.2019 10:54 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
22.01.2019 15:11 Zmiana załącznika Urszula Bałakier-Lewandowska
22.01.2019 15:02 Aktualizacja treści Urszula Bałakier-Lewandowska
25.05.2018 13:44 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
25.05.2018 13:42 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
09.01.2018 08:42 Korekta Aleksandra Drozdowska
09.01.2018 08:40 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
29.12.2017 13:29 Korekta Aleksandra Drozdowska
10.11.2017 09:19 Zmiana załącznika Katarzyna Jankowska
12.04.2017 08:43 Korekta Michał Kowalski
21.03.2017 15:41 Dodanie informacji Katarzyna Jankowska