Sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 439


Numer telefonu:
58 668-89-44
58 668-85-53

Fax: 58 668 85 02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Informacje o rodzaju dokumentów upoważniających do uczestnictwa w przetargu zawarte są w regulaminie przetargu, a ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie www.investgdynia.pl
Sposób załatwienia sprawy: Ustanowienie odrębnej własności lokalu i zawarcie umowy sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie lub ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części nieruchomości gruntowej w formie aktu notarialnego.
Opłaty: Wadium ustalane każdorazowo dla danego lokalu, informacja o jego wysokości umieszczona jest w ogłoszeniu o przetargu.
Czas załatwienia sprawy: 1 miesiąc od dnia przeprowadzenia przetargu do momentu podpisania aktu notarialnego sprzedaży lokalu.
Tryb odwoławczy: Prezydent Miasta Gdyni
Podstawa prawna: Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w/s sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2004.207.2108 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25.02.1964 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U.2017.682 j.t.)
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 j.t.)
Ustawa z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.)
Ustawa z dnia 24.06.1994 o własności lokali (Dz.U.2015.1892 j.t.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Oliwia Cerska
Data wytworzenia informacji: 16.08.2017
Data udostępnienia informacji: 16.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2023 10:10 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
04.01.2022 09:14 Aktualizacja treści Oliwia Cerska
18.04.2018 13:23 Dodanie informacji Paulina Grześ
16.08.2017 13:05 Korekta Michał Kowalski