Rozgraniczenie nieruchomości

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: -

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-88-58
58 668-88-55
58 668-85-03

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
Załączniki:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł,
- załącznik graficzny.
Sposób załatwienia sprawy: 1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
2. Upoważnienie geodety do przeprowadzenia rozgraniczenia.
3. Dokonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z obowiązującymi przepisami.
4. Przyjęcie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjno i kartograficznego.
5. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd.

Rozgraniczenia nieruchomości nie dokonuje się w przypadku, gdy: przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne ustalone uprzednio, mogą być wznowione, na podstawie dokumentów pozwalających na określenie ich pierwotnego położenia.
W przypadku sporu co do położenia znaków granicznych, sprawę rozstrzyga sąd.

OD DNIA 13.03.2020 ROKU DO ODWOŁANIA,
Wnioski należy składać:
1.    Drogą pocztową na adres UM Gdyni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
2.    Podpisane bezpłatnym profilem zaufanym (założonym zdalnie, zweryfikowanym także zdalnie (bez wychodzenia z domu) przez bank, w którym mamy konto):
- przez urząd cyfrowy    https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/
- przez skrzynkę podawczą ePUAP. Adres naszej skrzynki to: /75ci82jswn/skrytka
3.    W budynku głównym UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku, poprzez „wrzutkę”. Dokumenty powinny być w kopertach/koszulkach.
Opłaty: opłata skarbowa - 10 zł
nr konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
PKOBP Oddział 17 w Gdyni
Urząd Miasta Gdyni
Czas załatwienia sprawy: Zależny od terminu wykonania operatu technicznego przez geodetę i przyjęcia go do państwowego zasobu geodezyjno i kartograficznego.
Tryb odwoławczy: Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w sprawie rozgraniczenia, przekazania sprawy sądowi.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2023 20:14 Aktualizacja treści Beata Pukło
10.05.2023 13:12 Korekta Aleksandra Ryngwelska
10.05.2023 13:11 Aktualizacja treści Aleksandra Ryngwelska
11.03.2022 10:03 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
11.03.2022 09:59 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
14.04.2021 14:25 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.01.2021 09:56 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
07.08.2020 10:29 Aktualizacja treści Marta Drygała
19.06.2020 08:26 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
08.08.2019 13:40 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.04.2019 09:05 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
05.12.2018 09:33 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
05.12.2018 09:23 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
18.06.2018 13:15 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
25.05.2018 13:50 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
25.05.2018 13:50 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
23.04.2018 11:09 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
23.04.2018 11:06 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
30.10.2017 11:11 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
23.03.2017 08:44 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska