Reklamy wolnostojące na terenach gminy i w obrębie pasa drogowego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Administrowania Gruntami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój nr 439
Tel. 58-66-88-153
        58-66-88-153
fax 058 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00 - 16:00
 
wymagane dokumenty- wniosek (formularz w pok.439)

- aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, potwierdzony przez organ rejestrujący nie dawniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,

- wypis i wyrys z rejestru gruntów

- mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem z naniesioną lokalizacją reklamy

 
sposób załatwienia sprawy1. reklamy wolnostojące na terenach gminy: zawarcie umowy z gminą

2. reklamy w obrębie pasa drogowego: zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na zajęcie odcinka pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy 
opłaty1. Reklamy wolnostojące na terenach gminy:

- 1 m2 reklamy o powierzchni całkowitej poniżej 8 m2 - 37zł miesięcznie

- 1 m2 reklamy o powierzchni całkowitej od 8 m2 - 40zł miesięcznie

Stawki określone powyżej oblicza się odrębnie za każdą stronę reklamy dwu - lub wielostronnej.


2. Reklamy w obrębie pasa drogowego:

- 1 m2 reklamy - 2,50 zł dziennie

czas załatwienia sprawydo 1 miesiąca
inne informacjeKomórki współpracujące: Wydział Architektoniczno-Budowlany, Zarząd Dróg i Zieleni, Straż Miejska. 
tryb odwoławczyod decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od otrzymania 
podstawa prawna1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.z 2013r. poz.260 t.j. )
2. Uchwała Nr XXIII/482/12 Rady Miasta Gdyni z 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni.
3. Zarządzenie Nr 1408/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2007r. w sprawie: zasad umieszczania szyldów i reklam na obiektach i terenach stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Miasta Gdyni.
4. Zarządzenie Nr 5476/04/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 maja 2004r. w sprawie zawierania umów i udzielania zezwoleń na ekspozycję reklam na obiektach i terenach stanowiących własniość lub będących w zarządzie Gminy Gdynia

 
drukiWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego lub terenu będącego własnością Gminy Gdynia w celu umieszczenia reklamy
→ do pobrania (format .doc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Makuch
Wprowadził informację: z.osadowski
Ostatnio zmodyfikował: Zbigniew Osadowski
Data wytworzenia informacji: 09.11.2007
Data udostępnienia informacji: 09.11.2007
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2016 11:23 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
12.01.2016 11:04 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
28.01.2015 11:18 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
21.08.2014 11:50 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
13.09.2013 09:45 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
12.09.2013 10:24 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
14.03.2012 12:56 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
14.03.2012 12:36 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
14.03.2012 12:34 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski